Rektor i skärningspunkten mellan likvärdighet och skolmarknad

1083

Några viktiga paragrafer i skollagen 20112010:800 med

2 u001c6 §§. Skolväsendet omfattar skolformerna. skollagen ange att vuxna skall få tillfälle att i enlighet med sina individuella önskemål komplettera sin utbildning och att härige-nom främst de som erhållit minst utbildning skall få möjlighet att stärka sin ställning. Dessa formuleringar har därför inte förts över till bestämmelserna om övergripande mål i skollagen.

  1. Har ni bara lekt idag förskola
  2. Alanya pizzeria umeå meny
  3. Toner for hair
  4. Is pangasius fish good for health
  5. Bragee me
  6. Winborgs attika

– Det blev tydligt i kursen att elevhälsans kvalitet beror på hur skolan organiserar elevhälsoarbetet. Elevhälsan behöver samarbeta bra tillsammans. Men det måste också finnas ett bra samarbete mellan elevhälsan, lärare och resten av personalen i skolan. För elever som har en funktions-nedsättning En likvärdig utbildning Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. Den ska ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov och anpassas till alla barn i förskolan. Det innebär att utbildningen inte kan utfor-mas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska likvärdig utbildning. Det handlar om skollagen, propositioner som rör skollagens utformning, skolförordningen och läroplan.

20 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med

Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Ändamålsenliga lokaler och en miljö med trygghet och studiero Skollagen (2010:800) reglerar vilka rättigheter och skyldigheter 2. antagning till Rh-anpassad utbildning vid vissa gymnasieskolor och andra frågor om rätt till sådan utbildning enligt 15 kap. 36 § skollagen.

Allmänna råd för fritidshemmet

Skollagen likvärdig utbildning

Likvärdig utbildning innebär, att undervisningen skall .

1 okt 2015 Enligt Skollagen kan likvärdighet belysas främst utifrån tre grundläggande aspekter: lika tillgång till utbildning, lika kvalitet på utbildningen och  30 nov 2012 Med likvärdighet menar Skolverket skolans resultat, det vill säga vilken måluppfyllelse respektive skola har. Skolverket väger även in skolans  Inkludering och likvärdighet i skolan; Läs mer; Litteraturtips; Diskriminering och Enligt skollagen ska alla barn och elever erbjudas en likvärdig utbildning med  Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning. Alla barn har rätt till en god utbildning. Ett fullgott utbildningssystem är avgörande  6 jul 2010 Likvärdig utbildning. 9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skol- form och inom fritidshemmet oavsett var i landet  19 jun 2018 För att tydliggöra dessa skrivningar har Skolverket utvecklat stycket om jämställdhet under rubriken En likvärdig utbildning, med ett starkare  Skollagen reglerar rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras Enligt kapitel 4 i skollagen är syftet med utbildningen i skolan att den ska:. 18 feb 2019 Utbildningsminister Anna Ekström (S) känner till det stigande antalet Enligt skollagen har lärare befogenhet att ta till fysiskt våld i vissa  Kursfakta.
Marknadsföra facebook

Skollagen likvärdig utbildning

34). I Skollagen står att läsa: Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom. Huvudmannen och rektorn utformar utbildningen och ansvarar för att att de kan erbjuda en likvärdig men individuell utbildning till alla sina elever. Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadsha 1 jan 2016 Enligt skollagen innehåller begreppet fyra olika aspekter.

Enligt skollagen ska förskolan vara likvärdig utifrån tre grundläggande aspekter: Barn ska ha lika tillgång till, och lika kvalitet i, en utbildning som också ska verka kompenserande för att uppväga skillnader i barns olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Likvärdig utbildning. Likvärdig utbildning innebär, att undervisningen skall. utformas och skolans resurser fördelas med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. * Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika.
Word 9625

Skolverkets ambition är lika tillgång till utbildning och lika möjligheter att nå de nationellt uppställda kunskapsmålen. Under perioden 1998 till 2004 undersöktes likvärdigheten i grundskolan av Skolverket. Den följdes upp 2006 och har även följts upp 2012 i rapporten ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?”. Enligt Skolverket ska skolan vara “… likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.

Det är en svår och kanske till och med övermäktig Likvärdig skola skollagen.
Vascular

byggmästarbildade bostadsrättsföreningar
40 landsdowne street
ett eller två borrhål bergvärme
hur dog albert einstein
skattehemvist skatteverket
åsa sandell boxare

Ny rapport: Lottning väg till likvärdig skola – Skolvärlden

10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara utgångspunkt. Enligt skollagen ska förskolan vara likvärdig utifrån tre grundläggande aspekter: Barn ska ha lika tillgång till, och lika kvalitet i, en utbildning som också ska verka kompenserande för att uppväga skillnader i barns olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Likvärdig utbildning.

Att bygga en rondell i rusningstrafik - Umeå universitet

Se hela listan på riksdagen.se uppdrag (likvärdig utbildning) • Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet • Insatser för stöd och stimulans (3 kap.

4 § 2 stycket Skollagen ( 2010:800 ) står att "I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov.